Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen?

dinsdag 24 oktober 2023|Prive|

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt