Projecten waar we trots op zijn

De Herstructurering
Een grote, landelijk werkende organisatie kampt met serieuze financiële problemen. Zonder ingrijpende reorganisatie zal zij er aan onderdoor gaan. De oorzaak van de crisis ligt er vooral in dat de organisatie erg introvert gericht is. Zij heeft geen oog voor de markt voor haar producten. Deze crisis te kunnen overwinnen, vergt een omslag in wijze van denken.

Onze rol in dit proces is vooral een bespiegelende en stimulerende. Drie jaar zijn we bezig met omvormen, heroverwegen, herstructureren, nieuwe taken stellen en uitdagingen aangaan. En gestaag begint de marktgerichte benadering vruchten af te werpen. Tegenwoordig is de onderneming eigenlijk een voorbeeld hoe een non-profit instelling succesvol kan opereren. Hoe zij een groter publiek voor haar boodschap bereikt, meer tevredenheid genereert en de beurs voldoende kan vullen. Dankzij de groei van het zelfbewustzijn van de mensen aan het roer.

Het Familiebedrijf
Pa Onckels draagt het bedrijf over aan zijn zoon. Achteraf gezien een beetje te duur. Zoon Erik knokt jarenlang om de financiële verplichtingen aan zijn vader na te komen. Nu is Erik zelf bezig met de voorbereidingen om zijn bedrijf over te dragen aan zijn kinderen. Daarbij wil hij voorkomen de fouten uit het verleden te herhalen.

Vanaf die eerste overdracht hebben wij de zoon met raad en daad mogen bijstaan bij praktische zaken en de feitelijke structurering van de plannen.

Omwille van de privacy zijn hier niet de echte namen van onze relaties gebruikt.