Onze diensten

Elke situatie verdient een persoonlijke aanpak. Die dienstverlening op maat is juist zo kenmerkend voor SRaa.

Vooraf bepalen we wat de mogelijkheden zijn, en leggen we de doelstelling van onze inspanningen vast. Vervolgens bepalen we wie welke werkzaamheden zal verrichten, tegen welke prijs. Dat kan betekenen dat de cliënt zelf veel werk verzet om kosten te besparen. We kunnen ook veel werkzaamheden overnemen zodat de cliënt zich kan concentreren op zijn sterkste punten. In alle gevallen streven we naar een maximaal toegevoegde waarde van ieders inspanningen.

We zijn u graag van dienst met:

 • Belastingen
 • Administratieve dienstverlening
 • Advisering en begeleiding
 • Financiën
 • Management
 • Personeel

Voor een persoonlijk advies of voor dienstverlening op maat kunt u contact met ons opnemen:

Telefoon 0172 – 57 25 31 of postbus@sraa.nl

De Nederlandse regelgeving is een complexe materie. Met onze expertise op fiscaal gebied maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden.

 • (Her)structeringen van ondernemingen
 • Omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen
 • Loonbelasting en sociale verzekeringen
 • Oudedagsvoorziening
 • Successie- en schenkingsrecht

Fiscaal advies
Als ondernemer wordt u geconfronteerd met een belastingaanslag. En of deze nu hoog of laag is, het is prettig om te weten dat er allerlei belastingfaciliteiten zijn waarvan u gebruik kunt maken. Maar hoe haalt u daar een optimaal rendement uit? SRaa is op de hoogte van de meest recente fiscale ontwikkelingen. We adviseren u bij het invullen van uw belastingaangiftes inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Fiscaal-juridische procedures
Net zo belangrijk zijn de adviezen over uiteenlopende fiscaal-juridische aangelegenheden die u van uw financieel adviseur mag verwachten. Is uw ondernemingsvorm bijvoorbeeld nog wel de meest voordelige? SRaa kan u vertellen of het voor u (fiscaal) aantrekkelijk is een eenmanszaak, een man/vrouw-firma, een maatschap, of een B.V. op te zetten. Of de noodzaak aangeven van het omzetten naar een andere vorm. Ook op het terrein van bedrijfsopvolging, mede in verband met uw pensionering, kunt u ons om advies vragen.

Boekhouding
Voor
veel ondernemers en managers van kleinere organisaties is de boekhouding een extra taak. Die men maar wat graag uitbesteedt. De tussentijdse verslagleggingen worden op maat gesneden. De aangiften Omzetbelasting worden periodiek verwerkt. En als u dat wenst, kan dat ook op uw kantoor als eigen interne dienst.

Robotic Accounting | Boekhoudsoftware
Wij werken met robotic accounting, online boekhouden wat u de mogelijkheid geeft om 24 uur per dag inzage te hebben in de gehele administratie, directe bankkoppelingen en rapportages. Tevens zijn wij gewend om met de meeste boekhoudkundige programma’s te werken, waarschijnlijk ook die van u. Wilt u advies over een voor u geschikt boekhoudpakket, wij helpen u graag.

Salarisadministratie
Personeel brengt een hoop administratief werk met zich mee. En u heeft juist zo weinig tijd. Wij voeren graag vier-wekelijks, maandelijks of per kwartaal uw salarisadministratie. De tussentijdse verslagleggingen snijden we op maat. Periodiek verwerken we de aangiften Loonheffing en de loonjournaalposten. Ook dat kan, indien u dat wenst, op uw kantoor als eigen interne dienst.

Administratie
Voor u als ondernemer is de administratie van fundamenteel belang. En niet alleen omdat elke ondernemer wettelijk verplicht is om een financiële administratie bij te houden. De administratie geeft namelijk voortdurend inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf waardoor u alert kunt reageren op veranderingen in uw economische situatie.
We voeren de complete administratie tot en met de crediteurenbetalingen en debiteurenbewaking.

Analyse van de cijfers
Administreren is de eerste stap, de analyse van de gegevens de tweede. SRaa plaatst de cijfers uit de administratie voor u in de juiste context. We tonen u de sterke en zwakke plekken in uw bedrijfsvoering. Bovendien kunnen we u ook precies vertellen hoe u uw administratie doelmatig kunt inrichten en u adviseren over de keuze van geschikte software.

Samenstellen van jaarrekeningen
Bij veel bedrijven is er niet voldoende kennis of tijd in huis om een degelijk financieel verslag op te stellen. We bieden u graag onze expertise aan. Uit de administratie stellen wij – conform de beroepsregels – een financieel verslag samen. Dat moet ook voor u als ondernemer inzichtelijk en informatief zijn. U moet op deze cijfers kunnen sturen en beleid afstemmen.

Beoordelen van jaarrekeningen
Soms worden er binnen de organisatie of door derden extra eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van het financieel verslag. Op verzoek voeren wij aanvullende werkzaamheden uit die leiden tot een beoordelingsverklaring, hierbij schakelen we waar nodig een gespecialiseerde accountant uit ons netwerk in.

Controle van jaarrekeningen
Bij de wettelijk (of statutair) verplichte controle van de jaarrekening schakelen wij gespecialiseerde register-accountants uit ons netwerk in. Voor de invoering van de beroepsregels, realiseerden wij reeds dat controle een specialisme is dat alleen goed kan functioneren wanneer men het losmaakt van de adviesfunctie. Daarom besteden wij controlewerkzaamheden uit aan daarin gespecialiseerde collega’s.

Verkoop
Haal het meeste uit de verkoop van uw bedrijf. Of koop zo scherp mogelijk aan. Wij begeleiden trajecten van verkoop en aankoop van ondernemingen of voeren waardebepalingen uit. We kunnen bemiddelen bij de uitvoering van een due diligence onderzoek (zitten er lijken in de kast?) Alle belangrijke beslissingen bereiden we voor. Want een goed advies verdient zich dubbel en dwars terug.

Bedrijfsopvolging
Tijdig beginnen aan de voorbereiding van een bedrijfsovername is erg belangrijk. Evenals de juiste structuur om vervelende fiscale consequenties te vermijden. Wij kennen het klappen van de zweep.

Reorganisaties, fusies, participaties en overnames
Elke organisatie kent zijn eigen dynamiek en levensfases. Soms past de structuur niet meer bij de werkelijkheid. Dan adviseren en begeleiden we ondernemers bij de oriëntatie en de uitvoeringsprocessen, met een optimale organisatiedynamiek als doel. Vaak worden daarbij uiteindelijk die positieve beslissingen genomen die op voorhand onmogelijk leken.

Surseance en faillissement
Het voorkomen van een surseance of faillissement is vaak eenvoudiger dan het lijkt als een onderneming in de basis wel gezond is. Als de ondernemer bereid is om zwaarwegende beslissingen te nemen, is het onvermijdelijke vaak wel vermijdbaar. Wij kennen de zakelijke en emotionele aspecten rond surseance en faillissement en kunnen veel betekenen in schijnbaar uitzichtloze situaties.

Bedrijfsanalyse
De sterke en zwakke plekken van een organisatie zijn vaak gebonden aan de persoon van de ondernemer. Wij schuwen de waarheid – zoals wij die zien – niet en verschuilen ons niet achter technisch rekenkundige analyses die de kern van de problematiek missen. Wij bieden u geen uitvluchten, maar heldere analyses met daadkrachtige oplossingen.

Investeringsplannen
‘Zorg dat je plannen realistisch zijn en zichzelf terugverdienen.’ Hoe vaak heeft u dat goedbedoelde advies al niet gekregen? U weet zelf namelijk best hoe moeilijk het is om van tevoren te bepalen of een plan realistisch is, en hoeveel het gaat opleveren. En het is erg verleidelijk om voor uzelf een droomscenario te schetsen. Koppel daarom – voordat u een belangrijke stap gaat nemen – even met ons terug en u krijgt objectief advies waar u uw voordeel mee doet.

Begeleiden van nieuwe samenwerkingsverbanden

Exploitatieanalyse
Wat gaat een project opleveren? Wij maken analyses die, samen met verschillende scenario-schetsen, een volledig beeld vormen. Tot wel vijfentwintig jaar vooruit. We pretenderen niet de toekomst te kunnen voorspellen, maar u kunt op de prognoses wel een beleidsbeeld baseren.

Financiële planning
Een modern begrip dat we al jaren toepassen. We gebruiken het niet om pensioenpolissen te verkopen, maar om een beeld te schetsen hoe u uw financiële doel kunt bereiken. Pensionering met een besteedbaar inkomen naar behoefte, is zo’n doel. Of de erfenis fiscaal voordelig aan de volgende generaties doorgeven. Wij hebben de kennis en ervaring om een degelijk advies te geven.

Vermogensbeheer
U stelt uw doelen. Wij helpen u met een plan van aanpak zodat u die doelen ook kunt verwezenlijken. Met respect voor uw persoonlijke wensen.

Subsidieadvies
Soms zijn de kosten van een subsidieaanvraag en de verplichtingen die eraan vastzitten zo hoog dat de subsidie opgaat aan overhead. Wij hebben de expertise om u voor vergissingen behoeden en dragen regelingen aan die wel rendement leveren.

Financieringsvraagstukken
Is uw financieringsstructuur nog bij de tijd? Een veel voorkomende bancaire val is dat de gebruikstermijn van de gefinancierde activa feitelijk korter is dan de termijn waarop gefinancierd is. Voorkom dubbele financieringslasten door tijdig in te grijpen. Ons advies is onafhankelijk van de verkopers van het krediet.

Oudedagsvoorziening en estateplanning

Pensioenregeling
De directeurgrootaandeelhouder (DGA) gebruikt pensioen vaak als middel om belasting uit te stellen. U kunt de aanwezige mogelijkheden in de wet te gebruiken om zowel uitstel van belasting als beperkte invulling van de pensioengedachte te realiseren. Hiervoor is het wel noodzakelijk in een vroeg stadium de juiste stappen te ondernemen.

Naast pensioen biedt voor de DGA in de levensverzekeringshoek nog diverse oplossingen. Vanuit de fiscale structuur kunnen interessante oplossingen voor ondernemers worden gerealiseerd. SRaa weet creatief om te gaan met de mogelijkheden die de wetgeving biedt.
Denk aan:

 • oplossen van Rekening-courant schulden
 • efficiëntere belegging van aanwezige middelen
 • het zorgen voor een aftrekpost welke – anders dan pensioen – leidt tot netto vermogen
 • uitstel van belasting middels saldo-lijfrente
 • verzekeringsconstructies met de eigen B.V.

Steeds zal het advies worden toegespitst op uw persoonlijke omstandigheden. Een oriënterend gesprek, in heldere taal, zal voor u de mogelijkheden belichten.

Beleggingsanalyses en -aanvragen

(Her-)financieringsaanvragen

Als ondernemer moet u investeren. U wilt in de toekomst immers de vruchten plukken van uw harde werken. Hoe kunt u deze investeringen het beste financieren? SRaa adviseert u graag bij de keuze van de beste financieringsvorm. Vanzelfsprekend kunnen we ook aangeven hoe u de efficiency van uw bedrijf kunt verhogen en de kosten zoveel mogelijk beperken. En wellicht komt uw onderneming in aanmerking voor een van de vele financierings- en subsidieregelingen die er bestaan.

Adviseur, klankbord en mediator
We zijn niet alleen adviseur, maar zelf ook ondernemer. Daarom worden we door onze cliënten vaak gevraagd om als klankbord op te treden. Of als mediator bij meningsverschillen of beleidsconflicten tussen directie en/of personeel.

Crisis- en interim-management
In crisisgevallen is het vaak beter om een externe manager in te zetten die niet emotioneel gebonden is aan de onderneming. Hij of zij neemt makkelijker ingrijpende beslissingen en is minder gevoelig voor interne spanningen. Ook die taak nemen we graag op ons of we bemiddelen bij het vinden van een geschikte kandidaat.

Ondernemingsplan en strategie-ontwikkeling
Een ondernemingsplan is geen technisch trucje. Het is een verbale optekening van de wens die een ondernemer koestert en welke gevolgen die met zich meebrengt. Een ondernemingsplan verdient die titel pas als de ondernemer zich verantwoordelijk ziet voor de inhoud ervan. Wij stellen geen standaard programmaatje op, maar zorgen dat de ondernemer zijn wens en strategie herkent in het plan. Omlijnd genoeg om kompas te zijn waarop men kan sturen. Flexibel genoeg om mee te groeien in voortdurend veranderende situaties.

Management Letter

SRaa kan u adviseren, ondersteunen en begeleiden op het gebied van personeel. Op uw verzoek kunnen wij het volgende voor u betekenen.

 • Opstellen van overeenkomsten
 1. voor zowel onbepaalde tijd als bepaalde tijd
 2. stage-overeenkomsten
 3. afroepcontracten
 4. seizoenscontracten
 5. projectcontracten
 6. freelance contracten
 • Ontslagzaken via arbeidsadviesbureau (CWI)
 • Ontslagzaken via kantongerechtelijke procedures
 • Outplacement / Resourcing
 • Reïntegratie
 • Procedures opstellen
 • Aanvraag van subsidies
 • Arbeidsvoorwaarden opstellen en/of adviseren
 • Zorgvoorzieningen
 • Pensioen
 • Ziekte / Ongevallen en Arbeidsongeschiktheid
 • Salarisadvisering
 • Salarisadministratie