“Echte mensen zijn kleurrijker dan grijze regeltjes”

Henny Roesink
directeur / eigenaar

“Van luisteren naar elkaar leer je elke dag weer”

Jens Steilberg
directeur / eigenaar

“Menselijke kernbegrippen zoals respect, die zijn waardevol. Zij zijn het uitgangspunt waarnaar we handelen. We luisteren goed en we behandelen iedereen, zowel cliënten als collega’s, zoals we zelf ook behandeld willen worden. Die persoonlijke benadering wordt door onze cliënten zo gewaardeerd.”

Elke situatie verdient een persoonlijke aanpak
“Je komt ze voortdurend tegen: standaarden, wetten en regels die mensen over één kam scheren. Wij gaan juist uit van het individu. Ieder mens is uniek, en dat is toch prachtig? Elke individuele situatie verdient een persoonlijke aanpak. We bekijken problemen waar mensen mee komen van alle kanten. We doorgronden de aard ervan en maken ons bekend met alle facetten. Al denkende groeit er een oplossing die niet alleen creatief is, maar door de benadering ook op maat gesneden. Het geeft voldoening om te merken dat mensen bijna vergeten dat er regeltjes zijn!”

Begeleiding op maat
“Omdat ieder mens uniek is, zijn ook onze cliënten verschillend. Wij proberen hun uiteenlopende behoeften zo juist mogelijk in te schatten, en passen het aanbod van onze dienstverlening daarop aan. Voor de één stellen we eenvoudig jaarcijfers op met een financieel overzicht erbij of helpen bij fiscale aangiften. Andere ondernemers willen verder uitgedaagd worden in hun ondernemerschap. Ze ambiëren groei en wij fungeren daarbij als mentor, als sparringpartner. Het is erg belangrijk om mensen positief te stimuleren, te motiveren en te doen groeien. Over de begeleidingsprojecten die we gedaan hebben, kunnen we echt uren verder vertellen!”

Communicatie is vooral menselijk contact
“Communiceren is meer dan praten. Het gaat om het opbouwen van wederzijds vertrouwen, werken aan een langdurige relatie waarin je elkaar aanvoelt. We willen het echt laten ‘klikken’ tussen mensen. Omdat ons werk een samengaan is van kennis, ervaring, visie en beeldvorming, kunnen we geen oppervlakkig contact hebben. Achter een vraag van een cliënt liggen meestal nog veel meer vragen. We willen ál die vragen kunnen beantwoorden.”

We begeleiden u samen met ons team!