Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

donderdag 8 februari 2024|Europese regelgeving|

Het Hof van Justitie EU heeft op 16 november 2023 twee arresten gewezen over de internationale individuele waardeoverdracht van pensioenen bij wisseling van baan. Op grond van de Pensioenwet heeft