Disclaimer en privacy
De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden waarop Nederlands recht van toepassing is. Door de snelheid en frequentie waarmee wet- en regelgeving vandaag de dag veranderen en de risico’s die verbonden zijn aan elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken en of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte informatie.

De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander advies. Derhalve dienen op grond van de via onze website verkregen informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan SRaa niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. SRaa aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op onze site verstrekte informatie.

Links
De websites van derden waarnaar op onze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door SRaa gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. SRaa aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Informatieverzameling
U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen om gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Wij gebruiken die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene er mee beoogt. Uw gegevens worden als zeer vertrouwelijk behandeld en zullen slechts aan derden worden verstrekt op grond van wettelijke verplichtingen, dan wel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de betrokkene.

Cookies en Web beacons
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed wordt bestuurd, is het mogelijk dat wij of onze service providers gebruik maken van zogenaamde cookies (dit zijn kleine bestandjes die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker) of Web beacons (dit zijn electronische plaatjes die het de website mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies) zodat bepaalde gegevens kunnen worden verzameld. Onze cookies en onze web beacons verzamelen géén persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Daarnaast bieden de meeste webbrowsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies/web beacons uit te schakelen. Het is echter wel zo dat in bepaalde omstandigheden bezoekers de toegang kan worden ontzegd tot bepaalde delen van de website, indien de webbrowsers zodanig zijn ingesteld dat ze cookies uitschakelen.

Informatiebeveiliging
Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiligingen teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.