AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG heeft rechtstreekse werking en vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG is van toepassing op iedereen die persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk (automatisch) verwerkt of opneemt in een bestand.

Download brochure